Uudised

 • Pandipakendite annetusraha toob lasteaedadesse tasuta keskkonnateemalised etendused

  Avaldatud: 19.10.2016

  18.10.2016 Alates novembrist antakse lasteaedades üle Eesti ühtekokku 120 tasuta keskkonnateemalist teatrietendust. Ettevõtmine saab teoks tänu heategevusfondi Aitan Lapsi, Eesti Pandipakendi ja Kultuuriministeeriumi koostöös algatatud keskkonnateemaliste lastelavastuste konkursile „Teater lasteaeda“. Kevadel välja kuulutatud konkursile laekus kokku kuus keskkonnasäästlikkuse ja pakendite taaskasutuse teemalist lavastusprojekti. Nende seast valis heategevusfondi Aitan Lapsi, Kultuuriministeeriumi esindajatest ning teatrieksperdist koosnev viieliikmeline žürii […]

 • Piirikaubanduse mõju toob muudatused pandipakendi süsteemis

  Avaldatud: 08.06.2016

  08.06.2016 Tulenevalt Eesti ja Läti alkoholiaktsiisimäärade erinevusest ja sellest tingitud jõulisest piirikaubanduse hoogustumisest, on Eesti Pandipakend alates 1. jaanuarist 2017 sunnitud muutma seni kehtinud reegleid. Selle tulemusena võib Eesti pandimärgiga alkohoolseid jooke müüa üksnes Eesti territooriumil. Seni on Eesti turu väiksusest tulenevalt Eesti pandisüsteem olnud äärmiselt liberaalne ja Eesti Pandipakendi (EPP) pandimärki võinud kasutada ka […]

 • Lastelavastuste konkurss „Teater lasteaeda“

  Avaldatud: 30.05.2016

  30.05.2016 Heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti Pandipakend ja Kultuuriministeerium on välja kuulutanud keskkonnateemaliste lastelavastuste konkursi „Teater lasteaeda“, kuhu on oodatud lavastused, mis avavad laiemalt keskkonnasäästlikkuse ja spetsiifilisemalt pakendite taaskasutamise temaatikat. Vormilisest küljest on konkursist osavõtjatele antud vabad käed: esitada võib nii näidendeid, dramatiseeringuid kui grupitööde projekte. Ühe etenduse toetus on 400 eurot. Loe konkursi tingimuste kohta […]

 • 2015. aastal tagastati üle 245 miljoni pandipakendi

  Avaldatud: 22.04.2016

  22.04.2016 Keskkonnateadlike eestlaste abiga kogus ja suunas Eesti Pandipakend mullu taaskasutusse enam kui 245 miljonit ühekordse kasutusega pandi alla kuuluvat joogipakendit, mis on parem tulemus kui 2014. aastal ning on paljuski tingitud keskkonnaministri määrusega tõstetud tagatisrahaväärtusest alates 2015. aasta veebruarist. Kõige rohkem tagastati eelmisel aastal pandi alla kuuluvatest joogipakenditest plastikpudeleid – pandipakendite käitluskeskusesse jõudis 90% […]

 • Keskkonnaõpe jõudis 1600 vene õppekeelega nooreni

  Avaldatud: 29.02.2016

  29.02.2016 Aktiivse osalemise eest keskkonnahariduse projektis võitsid Keila Ühisgümnaasiumi, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ja Haapsalu Nikolai Kooli õpilased AHHAA teadusteatri etenduse nende oma koolis. Kõigest mõne kuuga osales projektis 1600 õpilast üle Eesti. Eesti Pandipakend alustas sel õppeaastal keskkonnahariduse projektiga vene õppekeelega koolides, mille tarbeks koostati koolidele põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt. Aktiivselt projektis osalenud koolide […]

 • Eesti Pandipakendi infokiri jaemüüjatele ja pakendiettevõtjatele

  Avaldatud: 07.12.2015

  Valminud on Eesti Pandipakendi jaemüüjatele ja pakendiettevõtjatele suunatud infokiri, mis jaotub teemade lõikes järgmiselt: Jaemüüjale Pandipakendite sorteerimisjuhend taaratagastuspunkti operaatorile Pandipakendite tagastuspunktid said käte desinfitseerimisvahendid Taaraautomaadi juures tehtud annetused kingivad kultuurielamus Pakendiettevõtjale Pakendiauditi eesmärgiks on hinnata andmete õigsust Kuidas pandipakendit registreerida? Uuest aastast taastatakse pakendiettevõtjate käitlustasud Viimase 9 kuu müügi ja tagastuse ülevaade Infokirja leiate eesti […]

 • Eesti Pandipakend alustab keskkonnahariduse projektiga venekeelsetes koolides

  Avaldatud: 27.10.2015

  27.10.2015 Eesti Pandipakendi keskkonnahariduse projekt, mille tarbeks on koolidele koostatud põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt, jätkub sel aastal vene õppekeelega koolides. Projekti eesmärk on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ning tutvustada õpilastele pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Õpilaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine on osa Eesti Pandipakendi poolt 2012. aastal algatatud Loodussõbraliku kooli haridusprojektist, mille raames selgitatakse noortele keskkonnahoiu […]

 • Soomes kogutud Eesti pandimärgiga pakendeid ei või tagatisraha süsteemi massiliselt tuua

  Avaldatud: 23.07.2015

  23.07.2015 Helsingis avamist planeeriv pakendikogumispunkt, kuhu on oodatud ka Eesti tagatisraha märki kandvad pakendid, baseerub ebaseaduslikul mudelil, sest Eestisse on tegevusloata lubatud tuua vaid piiratud kogus oma tarbeks kasutatud toodete jäätmeid. „Eile avaldatud uudise järgi planeeritakse  Helsingis pakendite tagastuspunkti avamist, kus võetakse vastu Eesti pandimärgiga pakendeid hinnaga 8 senti. See on odavam kui Eestis kehtiv […]

 • Pandipakendite tagastuspunktid saavad käte desinfitseerimisvahendid

  Avaldatud: 16.06.2015

  16.06.2015 Tarbijate soovidele vastu tulles varustab Eesti Pandipakend juunikuu jooksul üle 500 taarapunkti käte desinfitseerimisvahenditega. See on osa suuremast projektist eeskujulikumate tagastuspunktide suunas. Tarbijate harjumuste ja soovide kaardistamiseks viis Eesti Pandipakend 2014. aastal läbi uuringu pakendite tagastamisest. Uuringust selgus, et inimesed tagastaks enda sõnul taarat rohkem, kui pant oleks suurem (27,97% vastanutest), taarapunkt puhtam (20,84%), […]

 • Kümne aasta jooksul on tagastatud 2,6 miljardit pandipakendit

  Avaldatud: 14.05.2015

  14.05.2015 Pandipakendi süsteem saab täna kümne aastaseks. Selle aja jooksul on inimesed kokku kogunud ja taaskasutusse suunanud üle 2 miljardi pandi alla kuuluva joogipakendi. Alates 2005. aastast, mil käivitus praegune pandipakendi süsteem Eestis, on kokku kogutud 2,59 miljardit pandipakendit, millest 2 miljardit moodustavad ühekordsekasutusega joogipakendid ja 590 miljonit korduskasutatav klaas. Pakendeid on kokku kogutud ja […]