Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 822 878 888 pandipakendit