Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 026 334 801 pandipakendit