Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 234 367 411 pandipakendit