Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 514 935 455 pandipakendit