Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 867 677 534 pandipakendit