Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 718 800 093 pandipakendit