Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 233 796 927 pandipakendit