Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 820 350 474 pandipakendit