Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 716 859 052 pandipakendit