Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 518 290 610 pandipakendit