Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 628 335 938 pandipakendit