Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 517 040 241 pandipakendit