Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 220 825 624 pandipakendit