Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 435 818 611 pandipakendit