Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 568 455 012 pandipakendit