Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 020 097 206 pandipakendit