Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 716 537 927 pandipakendit