Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 335 971 859 pandipakendit