Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 560 118 773 pandipakendit