Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 701 479 427 pandipakendit