Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 618 602 053 pandipakendit