Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 370 378 038 pandipakendit