Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 853 178 621 pandipakendit