Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 127 774 900 pandipakendit