Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 236 634 604 pandipakendit