Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 245 651 805 pandipakendit