Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 011 553 005 pandipakendit