Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 012 416 216 pandipakendit