Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 623 923 495 pandipakendit