Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 816 901 113 pandipakendit