Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 815 697 848 pandipakendit