Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 235 643 797 pandipakendit