Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 811 115 813 pandipakendit