Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 805 492 698 pandipakendit