Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 855 500 618 pandipakendit