Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 026 427 174 pandipakendit