Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 623 232 085 pandipakendit