Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 628 594 890 pandipakendit