Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 819 562 882 pandipakendit