Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 814 738 930 pandipakendit