Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 995 164 207 pandipakendit