Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 718 766 824 pandipakendit