Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 375 690 392 pandipakendit