Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 124 853 473 pandipakendit