Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 519 556 512 pandipakendit