Ajalugu

Aastaid tagasi oli võimalik viia klaaspakendid taarapunkti või lihtsalt minema visata. Suur osa kasutatud plast- ja metalltaarast jäeti aga lihtsalt metsa alla, sest koguti ainult klaaspakendeid, plast- ja metallpurgil puudus väärtus. Alates 2005. aastast, mil Eestis loodi pandisüsteem, on Eesti Pandipakend (edaspidi EPP) kokku kogunud ja taaskasutatud üle 4 miljardit pandiga joogipakendi. Halvemal juhul võinuks need pakendid vedeleda metsa all, mererandades või prügimäel. Ent iga plastist, metallist või klaasist joogipakendit on ju võimalik uuesti kasutada selle asemel et uusi pakendeid toota. Joogipakendite pandisüsteemi abil on Eestis 15 aastaga saavutatud tulemus, kus kümnest siin müüdud pudelist või plekkpurgist üheksa jõuab tagasi ümbertöötlemisse.

EPP on pandipakendite kogumisega tegelev taaskasutusorganisatsioon, mille missiooniks on keskkonnasäästlikult läbipaistva ja kvaliteetse teenuse pakkumine kõigile oma partneritele ning tarbija rahulolu tagamine. Tegemist on joogitootjate/maaletoojate ning kaupmeeste poolt pakendiseaduse alusel loodud tootjavastutusorganisatsiooniga, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist.

Eesti Pandipakend tegutseb Keskkonnaministeeriumi akrediteeringu alusel (väljastatud 11.03.2005).

 

LÜHIÜLEVAADE AJALOOST

 

PANDIPAKENDITE TAASKASUTAMINE. EPP-ga on liidetud 381 pakendiettevõtjat, 1260 kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta ning 448 HoReCa sektori korjekohta. Oleme on oma tegutsemisaja jooksul kokku kogunud ja taaskasutusse suunanud üle 4 miljardi pandipakendi. Viimastel aastatel on pandisüsteemi edulooga tutvumas käinud mitmekümne erineva riigi delegatsioonid, kes soovivad Eesti eeskujul oma kodumaal sarnast süsteemi rakendada. See on suur kompliment, kui riigid nagu Malta, Kosovo, Gruusia, Sloveenia, aga ka Šotimaa, Inglismaa, Jaapan ja isegi Lõuna-Aafrika Vabariik ning Lõuna-Korea tulevad Eesti kogemusest õppima. Eesti Pandipakend on keskkonnahoiu vankumatu majakas, mis paistab üle kogu Euroopa.

TAARAAUTOMAADI KULTUURINUPP. EPP pani 2011. aastal koostöös Tomra Service ja teistega aluse heategevusfondile Aitan Lapsi, eesmärgiga pakkuda lastele kultuurielamusi. Annetaja ei pea tegema rahaülekannet, piisab vaid keskkonnasõbralikust käitumisest ja pandipakendite tagastamisest taaraautomaati. Pandipakendi automaatide kaudu on aastate jooksul annetusi kokku tehtud ligi 937 000 euro väärtuses ning muusika, kunsti, kirjanduse, spordi ja teatri juurde on aidatud enam kui 133 000 last üle Eesti.

KESKKONNAHARIDUS. Lisaks oma põhitegevusele, pandipakendite taaskasutamisele, on EPP alates õppeaastast 2012/13 süstemaatiliselt suurendanud laste ja noorte keskkonnaalaseid teadmisi ning selgitanud õpilastele ja lasteaialastele pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. EPP poolt väljatöötatud ja riiklikule õppekavale vastavast kaasahaaravast keskkonnahariduse programmist on tänaseks osa saanud ligi 18 000 noort. 2016. aastal lisandus muude keskkonnahariduslike teavitustegevuste kõrvale pikaajaline projekt „Teater lasteaeda“, mille eesmärgiks on jõuda kvaliteetsete keskkonnateemaliste lastelavastustega kõikidesse Eesti lasteaedadesse. Tänaseks on Eesti Pandipakendi, Kultuuriministeeriumi ning heategevusfondi Aitan Lapsi ühisprojekt lõpusirgel ja nelja hooaja jooksul on etendusi mängitud ligi 550 lasteaias üle Eesti.

UUS KÄITLUSKESKUS. Pärast kaheksat aastat tegevust valmis 2013. aastal EPP uus käitluskeskus, mis optimeeris mitmeid pakendite käitlusega seotud tegevusi ja tõstis pakendite käitlusvõimsust ~60%. Kui seni sorteeriti pakendeid suures osas käsitsi, siis uues keskuses teeb selle töö ära automaatsorter. Kasutusele võeti kaasaegsed pressid, mis võimaldavad võrreldes varasemaga ühte pakendikuubikusse suruda pea kaks korda rohkem pakendeid. Uute lahenduste ja seadmete kasutuselevõtuga vähendas EPP CO2 jalajälge ca 1,5 korda. 2019. aastal paigaldati EPP katusele päikesepaneelid koguvõimsusega 177 kW, mille abil toodetud energia katab 75% käitluskeskuse suvisest elektrivajadusest. Uus käitluskeskus ja uued lahendused on muutnud EPP tegevuse jätkusuutlikumaks ning taganud koostööpartneritele teenuste parema kvaliteedi.

PANDITOPS. 2019. aasta kevadel tõi EPP turule uudisteenuse panditops. Teenuse eesmärgiks on vältida ühekordsete joogitopside teket mistahes üritustel ja vähendada seeläbi prügistamist. Panditops toimib pandisüsteemi põhimõttel, kus tarbijale väljastatud topsile lisatakse tagatisraha ja seda tagastades saab tarbija pandiraha täies ulatuses tagasi. EPP peseb kasutatud panditopsid puhtaks ja korduskasutab järgmistel üritustel.