Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 098 648 562 pandipakendit