Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 568 478 227 pandipakendit