Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 855 579 023 pandipakendit