Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 995 216 201 pandipakendit