Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 375 746 867 pandipakendit