Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 245 707 629 pandipakendit