Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 225 154 674 pandipakendit