Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 800 824 548 pandipakendit