Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 995 209 535 pandipakendit