Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 855 566 961 pandipakendit