Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 566 594 715 pandipakendit