Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 226 020 484 pandipakendit