Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 855 361 901 pandipakendit