Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 099 755 135 pandipakendit