Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 450 884 922 pandipakendit