Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 995 081 549 pandipakendit