Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 568 575 031 pandipakendit