Eestimaalt on juba kokku kogutud 4 800 678 544 pandipakendit