Eestimaalt on juba kokku kogutud 5 375 583 090 pandipakendit