Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 519 536 089 pandipakendit