Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 517 077 759 pandipakendit