Jaemüüja

Kas oled jaemüüja?

Jah, kui müüd pandipakenditesse pakendatud kaupa lõppkasutajatele ja -tarbijatele ning annad lõppkasutajatelt ja -tarbijatelt tagasivõetud tühjad pandipakendid üle EPP-le.

Miks peab jaemüüja tarbijalt pakendeid vastu võtma?

Pakendiseaduse § 20 järgi on jaemüüjatel kohustus korraldada pandiga koormatud joogipakendite vastuvõtt ja tagastatud pakendite eest tarbijale tagatisraha väljamaksmine. Jaemüüja võib selle kohustuse edasi volitada, kuid see ei vabasta teda vastutusest tarbija ja seaduse ees. Seaduse järgi tuleb pandipakendite vastuvõtt ja tagatisraha väljamaksmine korraldada tarbijale mugavalt ja ligipääsetavalt.

Kuidas pakendeid vastu võtta?

Pakendite vastuvõtmiseks on kaks võimalust – masinaga või käsitsi. Masinaga vastuvõtu korral tuleb jaemüüjal võtta ühendust EPP poolt aktsepteeritud taaraautomaatide müüjaga, kelle käest saab kogu vajaliku info taaraautomaatide kohta. EPP poolt aktsepteeritud taaraautomaatide müüjate kontaktid leiad SIIT.

Milliseid pakendeid võib EPP-sse saata ja milliseid mitte?

Pakendid peavad olema tühjad ja sorteeritud materjalide kaupa selliselt, et eri liiki materjalist pakendid oleksid pakendatud erinevatesse kogumiskottidesse. Kõik pakendid peavad olema varustatud ühega allpool toodud panditähisega.

Korduskasutatav klaaspakend tähisega , tuleb saata otse tootjale, järgides nende nõudeid.