KKK

Kas projektis osalemine on tasuta?
Jah, projektis osalemine ei maksa koolidele mitte midagi.

Mis ajani on võimalik projektiga liituda?
Avaldusi ootame koolidelt 2012. aasta novembri lõpuni.

Kuidas saab projektiga liituda?
Palume üldhariduskoolidel täita avaldus ja nõusoleku kinnitus, mille saab siit: https://eestipandipakend.ee/kampaaniaga-liitumise-abc/

Kas avalduse ja nõusoleku kinnituse peab allkirjastama direktor?
Jah, need peaks allkirjastama allkirjaõiguslik kooli esindaja, soovitavalt direktor.

Kes on avalduses märgitud projektijuht?
Projektijuht on projektiga liitunud kooli kontaktisik ja esindaja koolis, kellega kontakteeruvad tarnete ja korjete tegemiseks vedajad ja kellele edastame vajadusel projekti puudutavat infot.

Kuidas projekti koolis käivitada?
See on väga lihte: pane plakatid ja kastid koolipere liikumisalasse ning teavita õpetajaid ja õpilasi, näidates neile projekti videot: http://www.youtube.com/watch?v=cSJb6mQ2DqA

Milliseid pakendeid projekti raames kogutakse?
Kogutakse pandimärgi ehk tagatisrahaga koormatud jookide plastpudeleid ja plekkpurke, mis tavaolukorras on tagastatavad taaratagastuspunktis.

Kas kogumiskasti võib tuua ka kodust kaasa võetud taara?
Kõik võtted pakendite kogumiseks on lubatud.

Kas kogumiskasti tohib panna ainult kahjustamata pandimärgiga purke-pudeleid?
Jah, pakendi triipkood ei tohi olla kahjustatud ja pakendi kuju deformeerunud.

Millal jõuavad kastid ja tarvikud koolidesse?
Need jõuavad koolidesse hiljemalt kahe nädala jooksul alates kooli allkirjastatud avalduse laekumisest Eesti Pandipakendisse. Tarvikud toob kooli meie vedaja.

Kuidas suudab projektis väike kool võistelda kõrvuti suurtega?
Nii vahe- kui ka peaauhinna võitjad selguvad kahes kategoorias. Ühes kategoorias võidab kool, kes on tükiliselt kõige rohkem pakendeid kogunud ja teises kategoorias kool, kes on kogunud pakendeid kõige rohkem ühe õpilase kohta. Viimane annab auhinna võitmise võimaluse ka väikese õpilastearvuga koolidele.

Kuhu kogumiskast koolis paigutada? Kas õue?
Ei, kogumiskast on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes, sest see on valmistatud papist. Selle võib paigutada koolis oma äranägemise järgi (puhveti olemasolu korral näiteks selle vahetusse lähedusse).

Kui suur on kogumiskast ja palju see mahutab?
Kogumiskast on umbes 45 cm lai ja 105 cm kõrge, mahutades umbes 250 (0,5 liitrist) plastpudelit. Kogumiskasti võib segamini koguda nii plastpudeleid kui ka plekkpurke. Kasti pilti saab näha siit: https://eestipandipakend.ee/stardipakett-ja-juhendid/

Millal toimub pakendite äravedu koolist?
Pakendite äravedu koolist toimub vahetult enne jõuluvaheaega või erikokkuleppel kooliga kuni detsembrikuu lõpuni. Nende pakendite hulga alusel selguvad jaanuaris vaheauhindade võitjad. Soovi korral saab kool pakendite äraveo tellida ka varem, seda tingimusel, et täitunud on 3 kogumiskotti.