Eesti Pandipakend suunas ringlusse veerand miljardit pandipakendit

27.10.2022

Eesti Pandipakend suunas ringlusse veerand miljardit pandipakendit

Selle aasta esimese üheksa kuuga kogus Eesti Pandipakend kokku ja suunas ringlusesse 250 miljonit ühekordse kasutusega pandipakendit. Võrreldes eelmise aastasama perioodiga tagastasid keskkonnateadlikud tarbijad 10% rohkem pandipakendeid.

Eesti Pandipakend suunab tarbijate abil ringlusse pandimärgistatud plast-, metall- ja klaaspakendeid. Nii saavad kokku kogutud pakendid uue elu järgmise joogipudeli ja -purgina ega lõpeta oma elu pärast ühte kasutuskorda.

Selle aasta üheksa kuuga tagastati kõige rohkem metallpakendeid  (123,5 miljonit), millele järgnesid plastpakendid 104 miljoniga ja klaaspudelid 23 miljoniga. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tagastasid tarbijad kõiki pakendiliike kokku kümnendiku ehk 25 miljoni võrra rohkem. Suurim muutus oli klaastaaras, mida toodi pakendiautomaatidesse 16,6% rohkem.

„Tänu Eesti hästi toimivale pandisüsteemile ja teadlikele tarbijatele andsime ainuüksi selle aasta esimese kolme kvartaliga uue elu 250 miljonile pakendile, mis oleksid muidu oma elukaare lõpetanud prügimäel või ahjus. Nii oleme kokku hoidnud palju väärtuslikku materjali, sest tagastatud pakendid ei lahku süsteemist, vaid võetakse ringlusse uue joogipakendina. Koos tarbijatega oleme vähendanud ka CO2 koguseid, mis muidu tekiksid plasti põletamisest ja kokkuvõttes hoidnud Eestimaa puhtana. Nagu igal aastal, nii võib ka tänavu arvata, et päris kõik suvel ostetud pandipakendid veel tagastatud ei ole. Need ei jää siiski loodusesse ega satu prügilasse – osa tarbijaist toovad suvel ostetud pandipakendid taaraautomaati alles järgmiste kuude jooksul. Prognoosime, et aasta lõpuks suunab Eesti Pandipakend ringlusse kõigi aegade rekordkoguse pandipakendeid,“ ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.

Pandipakendite tagastus käib jätkuvalt ühte sammu müüdud pandipakendite hulgaga ning endiselt kogub Eesti Pandipakend kümnest Eestis müüdud pandipakendist üheksa tagasi ringlusesse.
Viimase 17 aasta jooksul on Eesti pandisüsteemi kaudu kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud pea 5 miljardit ühekordset ja korduskasutatavat pandipakendit. Fakti, et Eestis on tarbimine aastatega muutunud aina teadlikumaks, illustreerib ka Eesti Pandipakendi Panditopsi teenus, mis on leidnud kindla koha kõikidel suurtel väliüritustel – viimaste aastatega on Panditopsi nõusid kasutatud 816 tuhat korda.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesanne on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga joogipakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liidetud 384 pakendiettevõtjat , 1260 kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta ning 448 HoReCa sektori korjekohta.
Vaata pandipakendi teekonda siit:
https://youtu.be/IJ4lMhvWv7w

Lisainformatsioon:

Kaupo Karba
Juhatuse liige
Eesti Pandipakend
Tel: 53449 557
E-post: kaupo@eestipandipakend.ee

Tagasi