Eesti Pandipakend suunas taaskasutusse rekordilised 266 miljonit pakendit

08.02.2021

Eesti Pandipakend kogus kokku ja suunas taaskasutusse eelmisel aastal üle 266 miljoni ühekordse kasutusega pandimärgiga joogipakendit. Hoolimata pandeemiast tingitud piirangutest ja ära jäänud suurüritustest ületab eelmise aasta rekordiline tagastus kõiki varasemaid aastaid.

Kui 2019. aastal suunas EPP taaskasutusse 250 miljonit pandipakendit, siis eelmisel aastal kasvas see number 6,3% ehk 266,6 miljoni pakendini. Kõige aktiivsemalt tagastasid pandimärgiga pakendeid Hiiumaa ja Lääne-Virumaa elanikud – vastavalt 240 ja 239 pakendit maakonna elaniku kohta. Koguseliselt oli suurim tagastus Harjumaal, kust EPP suunas taaskasutusse 119,4 miljonit pakendit ehk 45% kõikidest Eestis kokku kogutud pandipakenditest. Tartumaa elanikud aitasid Eesti Pandipakendil taaskasutusse suunata 33,4 miljonit pandipakendit.

Fakt, et eelmisel aastal koguti kokku ja suunati taaskasutusse kümnest Eestis müüdud pandipakendist enam kui üheksa, näitab pandisüsteemi vaieldamatult positiivset mõju keskkonnale. Pandiettevõtjate poolt eelmisel aastal turule pandud tagatisrahaga joogipakendite ringlussevõtu määrad täitis Eesti Pandipakend järgmises mahus:

  • plastpakendid 90%
  • metallpakendid 95%
  • klaaspakend 86%

„Kuigi eelmisel aastal jäid ära mitmed suurüritused, Eestit külastas drastiliselt vähem turiste ja mõned toitlustusasutused olid sunnitud tegevuse lausa peatama, suurenes taaskasutusse suunatud pakendite hulk 16 miljoni võrra. Väikse, kuid olulise panuse andsid koolilapsed, kes kogusid keskkonnakampaania #ärarääma raames kokku 31 000 pakendit, mis muidu oleksid oma elukaare prügikastis lõpetanud. On selge, et Eesti elanike keskkonnateadlikkus on veelgi kasvanud ning taaskasutusele pööratakse aina enam tähelepanu,“ ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.

Viimase 16 aasta jooksul on Eesti pandisüsteemi kaudu kokku kogutud ja taaskasutusse suunatud pea 4,3 miljardit ühekordse ja korduskasutatava pandipakendi.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesanne on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga joogipakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liidetud 384 pakendiettevõtjat , 1260 kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta ning 448 HoReCa sektori korjekohta.

 

Lisainformatsioon:
Kaupo Karba
Juhatuse liige
Eesti Pandipakend
Tel: 53449 557
E-post: kaupo@eestipandipakend.ee

Tagasi