Eesti Pandipakendile väljastati ISO sertifikaadid

Eesti Pandipakendile väljastati käesoleva aasta oktoobris kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001:2008 ja keskkonnajuhtimissüsteemi 14000:2004 sertifikaadid. Nimetatud sertifikaatide väljastamine tõendab, et Eesti Pandipakendi juhtimissüsteemi on hinnatud ja see on leitud olevat vastavuses vastavate juhtimissüsteemi standardite nõuetega tagamaks parima teenuse klientidele ja vähima mõju keskkonnale.

Ettevõtte juhtimissüsteem on välja arendatud, dokumenteeritud, juurutatud, hoitakse töökorras ning parandatakse pidevalt kooskõlas standardite ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 nõuetega.

„Taaskasutusorganisatsioonina on Eesti Pandipakendi tegevuse keskmes olnud alati keskkonnahoid ja kvaliteedi tagamine kõigis lõikudes, nüüdseks on need püüdlused tunnustatud ja integreeritud ettevõtte juhtimissüsteemiga“, sõnas ettevõtte tegevjuht Rauno Raal ning lisas, et organisatsiooni eesmärgiks on süstemaatiliselt kasutada ja kasutusele võtta selliseid tehnoloogiaid ja töömeetodeid, mis vähendaksid keskkonna saastamist ja looksid pandisüsteemi osaliste rahulolu.

Tagasi