4100 õpilasele tutvustati pandipakendite taaskasutusvõimalusi

5.03.2015

Eesti Pandipakend saatis 135-le haridusasutusele üle Eesti 220 tasuta õppekomplekti, mille abil viidi omakorda läbi 288 õppetundi.


 

 

 

 

 

Eesti Pandipakend alustas sel õppeaastal keskkonnahariduse projekti kolmanda etapiga, mille tarbeks koostati koolidele põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt. Aktiivselt projektis osalenud koolide vahel loositi välja kolm AHHAA teadusteatri etendust, mille võitsid Aste Põhikool, Paide Gümnaasium ja Kuusalu Keskkool.

Lisaks koolidele tunnustati arvuliselt kõige rohkem keskkonnatunde läbi viinud viite õpetajat kultuurielamusega 100 euro väärtuses. Ülejäänud teemat käsitlenud õpetajate vahel loositi välja kolmkümmend vabalt valitavat kultuurielamust, millest iga väärtus 50 eurot.

Õpilaste harimine on osa Eesti Pandipakendi poolt 2012. aastal algatatud haridusprojektist, mille raames selgitatakse noortele keskkonnahoiu olulisust. Sel aastal koostati õpetajatele koostöös näitleja Ott Sepaga õppevideod ja põhjalikud materjalid, mis lihtsustavad pandipakendite taaskasutamise teema käsitlemist koolitundides.

„Laste keskkonnaharidusse panustamine on meie jaoks prioriteet. Usume, et see on parim võimalus kasvatada keskkonnateadlikke ning puhast loodust- ja elukeskkonda väärtustavaid inimesi. Meil on väga hea meel, et mõne kuu jooksul on tublid õpetajad üle Eesti jõudnud niivõrd olulisi teadmisi jagada rohkem kui 4000 lapsele,“ ütles Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal.

Projekti raames on Eesti Pandipakend välja saatnud 220 tasuta õppekomplekti 135 haridusasutusele üle Eesti. Seni on läbi viidud 288 õppetundi, kus on osalenud 4100 õpilast.

Raali sõnul jätkab Eesti Pandipakend haridusprojektiga ka järgmisel õppeaastal, sest laste keskkonnateadlikkuse suurendamine ei ole ühekordne tegevus, vaid  järjepidev protsess, mis nõuab pühendumist: „Järgmisel õppeaastal loodame haridusprojektiga jätkata lasteaedades. Selles vanuses kipuvad välja kujunema ja kinnistuma lapse käitumisharjumused, mistõttu on oluline alustada taaskasutamist ja loodushoidu puudutavate teemadega juba enne tema kooli minemist..“

Koolid saavad õppekomplekte tellida ka praegu. Selleks tuleb vaid Eesti Pandipakendiga ühendust võtta aadressil info@eestipandipakend.ee. Õppematerjalide kodulehekülg koos videotega asub aadressil: www.eestipandipakend.ee/oppematerjalid.

Loodussõbraliku kooli projekti esimesest etapist 2012. aasta sügisel võttis osa 70 kooli üle Eesti, kes kogusid üheskoos kokku 44 000 pandipakendit. Eelmise aasta oktoobris jätkunud haridusprojektist võttis osa 3200 õpilast üle Eesti, kes osalesid pandipakendite käitluskeskuses korraldatud õppekäikudel.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal joogitootjate ja maaletoojate ning kaupmeeste poolt Pakendiseaduse alusel loodud tootjavastutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite (vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendite) kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liitunud 239 tootjat ja maaletoojat ning 850 tagastuskohta.

Lisainformatsioon:

Rauno Raal
Tegevjuht
Eesti Pandipakend
Tel: 5169788
E-post: rauno@eestipandipakend.ee

 

Tagasi