Väikepruulijate plastist õllevaadid jõuavad taaskasutusse

20.03.2020

Väikepruulijatel ja teistel väikeettevõtetel on võrreldes suurte tootjatega kõrgemad sisendhinnad ning tootmis − ja turunduskulud. Tagasihoidlikumatest vahenditest ja keerulisemast olukorrast hoolimata peavad mitmed väiksed pruulikojad oluliseks panustada läbi ringmajanduse loogika keskkonnahoidu.

Turul on hakatud kasutama plastist õllevaate ehk KEG-e, mille taaskasutamine osutus esialgu keerulisemaks kui esmapilgul tunduda võinuks. Nimelt sisaldab plastist õllevaat seitset erinevat materjali, mis kõik tulevad enne taaskasutusse suunamist üksteisest eraldada ja sorteerida.

Olenemata keerulisest lähteülesandest asus Põhjala Pruulikoda esimesena Eestis KEG-ide taaskasutamise võimalusi otsima. Pruulikoda uuris nii teiste Euroopa väikepruulijate kogemusi, aga alustas konsultatsioone ka kohaliku taaskasutusorganisatsiooniga Eesti Pandipakend. Üheskoos leiti lahendus plastist õllevaatide loodussõbralikult taaskasutusse suunamiseks. Pruulikoja jaoks tähendab see küll täiendavat kulu, kuid keskkonnast hooliva ettevõttena ollakse valmis seda ettevõtte kasumi arvelt katma.

Lisaks Põhjala Pruulikojale suunavad oma KEG-id Eesti Pandipakendi abil vastutustundlikult taaskasutusse ka Lehe Pruulikoda ja Tanker Brewery. Hea näitena lisanduvad siia ka mitmed Telliskivi Loomelinnaku HoReCa sektori ettevõtjad, kes sarnaselt väikepruulijatele koguvad oma tegevuse tulemusel tekkinud KEGid linnakus kokku ja toimetavad taaskasutamiseks Eesti Pandipakendisse.

Suur aitäh teile panuse eest ilusamasse homsesse.

Tagasi