Arveldamine

EPP koostab hiljemalt iga kuu 7. kuupäevaks arve ja aruande möödunud kuul tagastatud pakendite kohta. Ülekandeid tehakse iga kuu 25. kuupäeval. Raha saamiseks on kolm varianti:

  • jaemüüja täidab nõusoleku kinnituse, mille alusel kannab EPP talle raha iga kuu 25. kuupäeval;
  • jaemüüja kinnitab EPP-lt saadud arve ja tagastab selle (e-posti, faxi teel);
  • jaemüüja koostab omapoolse arve EPP-lt  saadud andmete põhjal.