Arveldamine

EPP koostab hiljemalt iga kuu 7. kuupäevaks arve ja aruande möödunud kuul tagastatud pakendite kohta. Ülekandeid tehakse iga kuu 25. kuupäeval.