Süsteemiga liitumise ABC

Horeca ettevõtja või jaemüüja ABC

Liitumiseks EPP süsteemiga palume Sul täita ja allkirjastada lepingu pealisleht ja lisa 4.  Kõige kiirem variant on leping allkirjastada digitaalselt. Käsitsi täites ja allkirjastades saatke dokumendid meile postiga kahes eksemplaris. Lisaks soovitame täita  nõusoleku kinnitus, millega annate EPP-le võimaluse väljamakse aluseks arvestada EPP poolt Teile igakuiselt saadetav arve (koos aruandega). See tähendab, et nõusoleku kinnituse täitmisel ei pea Te ise hakkama meile arveid esitama, vaid võtame väljamakse aluseks Teile  saadetud aruande.

Tüüptingimusi ja teisi lisasid ei ole vaja printida ja allkirjastada, küll aga on need lepingu lahutamatud osad ja allkirjastades lepingu pealislehe, nõustud tüüptingimustes ja lisades märgitud punktidega. Lepingu lisadega saate tutvuda SIIT.

Lepingu sõlmimise eelduseks on jaemüüja registreering äriregistris ja majandustegevuse registris vastavas tegevusvaldkonnas tegutseva ettevõtjana, kes müüb tagatisrahaga pakendisse pakendatud kaupa lõppkasutajatele ja -tarbijatele ning võtab lõppkasutajatelt ja -tarbijatelt tagasi tühjad tagatisrahaga pakendid, tagastades lõppkasutajatele ja -tarbijatele tagatisraha, kuna see on jaemüüjale pakendiseadusest tulenev kohustus.

Käsivastuvõtu korral võib pakendite vastuvõtuga alustada siis, kui EPP on väljastanud tarvikud. NB! Kui pakendeid võetakse vastu taaraautomaadiga, siis ei tohi pakendite vastuvõttu alustada enne, kui EPP esindaja on heaks kiitnud taaraautomaadiga varustatud vastuvõtukoha.

Tellimusi palume esmajärjekorras teha elektrooniliselt aadressile tellimus@eestipandipakend.ee