KKK

 1. Kuidas liituda Eesti Pandipakendiga?

Liitumiseks tuleb allkirjastada e-keskkonnas leping. Liitumisel rakendub ühekordne liitumistasu summas 100€ + KM. Liitumise täpsema info leiad kodulehelt: Pakendiettevõtja ABC.

2. Kui palju maksab pakendite registreerimine?

Pakendite registreerimistasu on 52€ + KM ühe tooteartikli kohta.

3. Kuidas registreerida pakendit?

Pakendite registreerimiseks palume Eesti Pandipakendi kontorisse, aadressil Visase 18, 11415, Tallinn, toimetada tootenäidised. Samal ajal tuleks esitada e-keskkonnas registreerimistaotlused. Ilma registreerimise taotluseta pakendeid ei ole kahjuks võimalik testi saata.

4. Mida tuleks sisestada pakendite registreerimistaotlusesse?

Pakendi EAN kood; toote nimetus; maht; värv; EAN tüüp (siseriiklik või rahvusvaheline) ; toote kategooria; tüüp; tühja pakendi kaal.

5. Kas registreerimistaotlusesse peab sisestama tühja või täis pakendi kaalu?

Tühja pakendi kaalu, sest taaraautomaati tagastatakse tühi pakend.

6. Mitu näidist peaksin tooma pakendi registreerimiseks?

Plast− ning klaaspakendi registreerimiseks on vajalik 3 näidist iga tooteartikli kohta, metallpurkide puhul piisab 2 näidisest. Palutud kogusest väiksema hulga pakendi näidiste toomine pikendab pakendi registrisse kandmist ja müügivalmis saamist.

7. Kui kaua võtab aega pakendi registreerimine?

Pakendite registreerimine võib võtta aega kuni 3 nädalat. Tavapäraselt võtab aga registreerimine aega 1-2 nädalat, olenevalt millal tootenäidised ja registreerimistaotlused Eesti Pandipakendisse jõuavad. Pakendite testimine ja registreerimine toimub kord nädalas.

Hiljemalt kolmapäeval kella 14:00-ks saabuvad näidised (k.a taotlused) läbivad testimise neljapäeval. Testi tulemused saabuvad Pakendiettevõtja e-postile veebikeskkonna kaudu hiljemalt reede hommikul. E-kirjas teavitatakse pakendiettevõtjat müügiloa alguskuupäevast. Reedel lisab Pakendiettevõtja teenusjuht testi läbinud pakend EPP Pakendiregistrisse ning järgmise nädala neljapäevast on registreeritud pakend tagastatav kõikides Eesti taarajaamades

8. Millised on igakuised lepingust tulenevad kohustused?

Pärast lepingu sõlmimist jääb pakendiettevõtja kohustuseks esitada igakuiselt e-keskkonna kaudu müügiaruandeid. Müügiaruannetes tuleb kajastada eelmisel kuul turule paisatud pakendite kogused. Müügiaruanded tuleb esitada iga kuu 7. kuupäevaks.

9. Kuidas hankida e-keskkonna kasutusjuhend? 

Juhul kui Teil on soov saada e-keskkonna kasutusjuhend, mis selgitab ning näitab e-keskkonna funktsioone (kasutajate/teavituste haldus, müügiaruannete ning registreerimistaotluse esitamise juhend), võta ühendust pakendiettevõtja teenusjuhiga aadressil suzanne@eestipandipakend.ee.