KKK

1. Kuidas liituda Eesti Pandipakendiga?

Liitumiseks tuleb allkirjastada e-keskkonnas leping. Liitumisel rakendub ühekordne liitumistasu summas 100€ + KM. Liitumise täpsema info leiad kodulehelt: Pakendiettevõtja ABC.

2. Kui palju maksab pakendite registreerimine?

Pakendite registreerimistasu on 52€ + KM ühe tooteartikli kohta.

3. Kuidas registreerida pakendit?

Pakendite registreerimiseks palume Eesti Pandipakendi kontorisse, aadressil Visase 18, 11415, Tallinn, toimetada tootenäidised. Samal ajal tuleks esitada e-keskkonnas registreerimistaotlused. Ilma registreerimise taotluseta pakendeid ei ole kahjuks võimalik testi saata.

4. Mida tuleks sisestada pakendite registreerimistaotlusesse?

Pakendi EAN kood; toote nimetus; maht; värv; EAN tüüp (siseriiklik või rahvusvaheline) ; toote kategooria; tüüp; tühja pakendi kaal.

5. Kas registreerimistaotlusesse peab sisestama tühja või täis pakendi kaalu?

Tühja pakendi kaalu, sest taaraautomaati tagastatakse tühi pakend.

6. Mitu näidist peaksin tooma pakendi registreerimiseks?

Plast− ning klaaspakendi registreerimiseks on vajalik 4 näidist iga tooteartikli kohta, metallpurkide puhul piisab 2 näidisest. Palutud kogusest väiksema hulga pakendi näidiste toomine pikendab pakendi registrisse kandmist ja müügivalmis saamist.

7. Kui kaua võtab aega pakendi registreerimine?

Pakendite registreerimine võib võtta aega kuni 3 nädalat. Tavapäraselt võtab aga registreerimine aega 1-2 nädalat, olenevalt millal tootenäidised ja registreerimistaotlused Eesti Pandipakendisse jõuavad. Pakendite registreerimine toimub kord nädalas. Testimine toimub kord nädalas. Hiljemalt kolmapäeval kella 14:00-ks saabuvad näidised lähevad samal nädalal testi. Hiljem saabunud näidised lükkuvad järgmise nädala testi.

8. Millised on igakuised lepingust tulenevad kohustused?

Pärast lepingu sõlmimist jääb pakendiettevõtja kohustuseks esitada igakuiselt läbi e-keskkonna müügiaruandeid. Müügiaruannetes tuleb kajastada eelmisel kuul turule paisatud pakendite kogused. Müügiaruanded tuleb esitada iga kuu 7. kuupäevaks läbi e-keskkonna

9. Kuidas lisada kasutajaid e-keskkonnas?

E-keskkonnas saab kasutajaid juurde lisada vaid „Admin“ staatuses kasutaja. Kasutajate lisamiseks tuleb vasakust menüüvalikust valida „Profiil“, siis „Kasutajad“ ning seejärel „Lisa kasutaja“.