Tagastuse ABC

Tellimusi palume esmajärjekorras teha elektrooniliselt aadressile tellimus@eestipandipakend.ee

SORTEERIMINE

  1. Kogumiskotti ja konteinerisse ei tohi panna prügi ega muid kõrvalisi esemeid.
  2. Pressimata metallist ja plastist pandipakendid sorteeritakse ühte kotti kokku segamini. Taaraautomaadi poolt kokku pressitud metall- ja plastpakendid tuleb sorteerida eraldi kottidesse.
  3. Klaaspudeli pandimärgiga „K-korduskasutatav“ palume saata tootjatele.
  4. Täida kogumiskott pakenditega nii, et pärast selle sulgemist jääks kotile 10 cm õisik, millest on mugav kinni haarata. Konteineri palume täita nii, et selle ülemisest servast jääks vaba ruumi ainult paari cm jagu. Sedasi täidetud kogumisvahendid tagavad transpordiahelas efektiivsuse.
  5. Sulge kott või konteiner sulguriga ja kleebi sellele ettevõtte nimega kleebis. Ilma kleebiseta kogumisvahendit ei saa hiljem saatjaga seostada ja ettevõttel jääb pandiraha saamata.

TELLIMINE

Tellimust saates palume e-kirjas esitada oma kliendinumber, täitunud pakendikottide ja konteinerite arv ning milliseid tarvikuid ja kui palju juurde soovitakse. Tellimuse täitmine toimub olenevalt piirkonnast viie tööpäeva jooksul või vastavalt veograafikule. Ära veo miinimum koguseks on viis täis kotti võiks üks täis konteiner.

Kottide ja konteinerite laadimine veoautosse toimub alati autojuhi ja tellija koostöös. Üleantav kaup loendatakse ja tulemus märgitakse transpordi saatelehele, mille õigusust kinnitavad osapooled saatelehel oma allkirjaga.