Tagastuse ABC

  1. Sorteeri pakendid materjali kaupa ja paiguta need eraldi EPP kogumiskottidesse. Pakendid peavad olema varustatud järgmise tähisega – A, B, C, D. Plastikust pakendid ja purgid tuleb sorteerida suurde kogumiskotti,  ühekordne klaastaara väikesesse kotti.
  2. Korduskasutusega klaaspakend  „K-korduskasutatav“ tuleb saata tootjatele.
  3. Täida kogumiskott pakenditega nii, et pärast selle sulgemist oleks sellest hea kinni haarata ja seda tõsta. Ära pane kotti liiga palju pakendeid, ega ka liiga vähe. Liiga täis kotti on raske tõsta ja see võib puruneda.
  4. EPP kogumiskottidesse ei tohi panna mittekohaseid pakendeid, kõrvalisi esemeid ega prügi.
  5. Pärast koti täitmist sulge see EPP-lt saadud sulguriga. Äraveo päeval kleebi sulgurile EPP vöötkoodiga kleebis. Ära saada ühtegi kotti ilma sulguri ja kleebiseta. Neid pole hiljem võimalik ettevõttega seostada ja raha jääb selle koti eest saamata. Täidetud pakendikotte hoia suletud ruumis.
  6. Transpordi tellimiseks võta ühendust EPP klienditeenindusega aadressil tellimus@eestipandipakend.ee Äravedu toimub olenevalt piirkonnast kuni viie tööpäeva jooksul.
  7. Transpordi saabumisel loe saadetavad kotid autojuhiga koos üle, märgi ning kinnita andmed transpordi saatelehele koos temaga.