KKK

1. Kes vastutab, kui automaat ei tööta?

Taaratagastuspunktid ning automaadid kuuluvad vastavalt pakendiseadusele kaupluste endi haldusalasse ning seetõttu vastutavad kauplused selle eest, et tarbija saaks taara mugavalt tagastada ning samast kauplusest ka taara eest pandiraha kätte. Kaupluste taaratagastuspunktides toimetab kas kaupluse enda personal või sarnaselt näiteks turva- või puhastusteenustele tellitud operaatorfirma personal. Operaatorteenuse kasutamine ei muuda asjaolu, et pakendiseaduse silmis vastutab tagastuspunkti eest siiski kauplus ise.

2. Mida teha, kui taaraautomaat saab täis?

Enamik taaraautomaadiga seotud “riketest” on tegelikult olukorrad, mil automaat on lihtsalt täis saanud ning vajab tühjendamist. Tühjendamise kiirus sõltub aga sellest, kas tagastuspunktis on kogu aeg olemas töötaja või tuleb mitme punkti haldamise eest muretseda ühel operaatoril, kes külastab punkte vastavalt tekkivatele vajadustele.

Osa masinatüüpidest kasutab täiendavat tehnoloogiat, mis annab tagastuspunkti operaatorile juba varem peagi täituvast automaadist märku. Kui siiski juhtub, et sellesse ajavahemikku satub mingil põhjusel tavapärasest suurem kogus pakendeid, võib kogumismaht täituda enne kui töötaja jõuab reageerida. Kui seda juhtub tihti, peaks kauplus üle vaatama tagastuspunkti töökorralduse, et vältida ebameeldivusi klientidele.

Kui tarbija on helistanud taaratagastuspunkti plakatil olevale klienditeenindusnumbrile ning abi mõistliku ajaga kohale ei jõua, võiksid kliendid julgelt kauplustele sel teemal tagasisidet pakkuda. Kauplused konkureerivad omavahel ka taaratagastuse teenuse poolest ning kui klientidele on loodushoidlik käitumine keeruliseks või tülikaks korraldatud, peegeldub selles kaupluse suhtumine nii klienti kui keskkonda.

3. Miks mõnikord ei võta automaat pandimärgiga pakendit vastu?

Probleemiks võib olla vigastada saanud või puuduv etikett (vöötkood ei ole loetav). Kõigi pakendite puhul peab ka kuju vastama müügihetkele ehk pakend ei tohi olla muljutud, selle sisse ei tohi olla visatud prahti ja seal ei või olla joogi jääke.

4. Kui kaua kehtib taaratšekk?

Kaupluse taaratagastuspunkti tšekid saab lunastada samas kaupluses, mille juures pakendipunkt asub. Tšekk kehtib võlaõigusseaduse järgi kuni kolm aastat eeldusel, et tšekile trükitu on selgelt loetav. Kuna tšekil olev trükk kipub kuluma, on mõistlik need lunastada pigem varem kui hiljem.

5. Millal on kaupluse taaratagastuspunkt avatud?

Taaratagastuspunkide lahtiolekuajad on sätestatud pakendiseadusega: nimelt peavad tagastuspunktid üle Eesti olema avatud samadel kellaaegadel nagu on seda omanik kauplus ise. See tähendab, et kui kauplus on näiteks riigipühal avatud lühendatud kellaaegadel, on seda ka taaratagastuspunkt.

6. Kes vastutab taaratagastuspunkti puhtuse eest?

Tänapäeval ei ole taaratagastuspunkt enam ammu räpane nurgatagune urgas, nagu kirjutati meedias süsteemi algusaastatel, vaid nende disainimisel panustavad kauplused punkti esinduslikku väljanägemisse.

Tagastuspunkti seisukord sõltub lisaks teenusepakkuja enda pingutustele ka tagastaja käitumisest. Kahjuks tuleb ikka ette olukordi, mil pakendi põhja jäänud joogitilk punkti põrandale kallatakse või taara kohaletoimetamiseks kasutatud kandekotid ja pappkastid vedelema jäävad.

Selleks, et loodussõbralik käitumine oleks kõigile võimalikult lihtne ja meeldiv, on oluline, et inimesed käituksid tagastuspunktides viisakalt ning hoolivalt. Pakendid on jäätmed, mis paratamatult automaate ning punkti mõnel määral määrivad ning seetõttu on heaperemehelik suhtumine nii kaupluse kui tarbija poolt väga olulised.

7. Kuidas käib Eesti pandimärgita taara tagastamine?

Kui varem visati välismaalt toodud pandimärgita pakend lihtsalt prügikasti või jäeti hoopis loodusesse vedelema, siis alates 2019. aasta kevadest saab Prisma Peremarketi taaraautomaatide abil taaskasutusse suunata ka pandimärgita pakendid.

Pandimärgita pakendi taaraautomaati tagastamine käib täpselt samamoodi nagu pandimärgiga pakendite puhul, ainsaks erinevuseks on see, et selliste pakendite eest ei saa pandiraha.

8. Kui kaua saab pandipakendi eest raha tagasi?

Pandipakendi eest saab raha tagasi nii kaua kuni seda Eestis müüakse, ent kui müük on pakendiettevõtja poolt lõpetatud, siis saab seda tagastada veel müügi lõpetamisele järgneval kahel aastal.

Pakendiseadus annab õiguse mitte maksta panti selliste pakendite eest, mida ei ole Eestis 24 kuud ehk kaks aastat turul müüdud. Teisisõnu on tegemist mitteaktiivsete joogipakenditega, mis on pandisüsteemi registris suletud ning Eestis käibelt kadunud.

Tarbija huve silmas pidades oleme hoidnud selle perioodi vabatahtlikult pikemana ning maksame pandiraha välja isegi pakendite eest, mida ei ole Eestis müüdud kuni 36 kuud ehk kolm aastat, mis võiks olla piisavalt pikk aeg, et tuua kogunenud pakendid tagastuspunkti.

9. Mida teha nende pakenditega, mida ei saa tagastada?

Vii need KINDLASTI pakendikonteineritesse! Lähima pakendikonteineri või jäätmejaama leiad portaalist kuhuviia.ee.

10. Kas kange alkoholi pudelid saab taaraautomaati tagastada?

2021. aasta mais jõustus pakendiseaduse muudatus, mis annab võimaluse lisada pandipakendi süsteemi siirupi, aga ka veini, vahuveini ja muu kange alkoholi plast-, metall- ja klaaspakendid. Tagatisrahasüsteemiga liitumine on kange alkoholi ja veini tootjatele ning maaletoojatele vabatahtlik.

Juhul, kui loetelus nimetatud joogi pakend on pakendiettevõtja poolt vabatahlikkuse alusel pandisüsteemis registreeritud ja süsteemiga liidetud, tunneb tarbija selle ära harjumuspärase pandimärgi järgi ja märkab ka toodet ostes, et sellele on lisatud tagatisraha 10 senti.

11. Kas plastpudeli tohib taaraautomaati tagastada koos korgiga?

Jah. Nii mõnegi kaupluse taaratagastuspunkti juures võib kohata seinale riputatud juhist, mis keelab plastpudeli koos korgiga taarautomaati tagastamise või palub korgi enne ära andmist pudelilt eemaldada. Sellised sildid pakendiseadusega vastuolus. Pudelikork on pakendi osa ning kuulub tagastamisele koos pudeliga. Tarbijal on taaratagastuspunktis õigus tagastada plastpudel koos korgiga.

Näiteks taarapunkti kliendiala infoplakatitelt leida soovituse, et taaratagastaja võiks pudelikorgi pisut avada. Niisugune palve on igati asjakohane ja seda selleks, et plastpudelis tekkinud rõhku vähendada ja säästa nõnda automaadi presse.

12. Annetamise nupp taaraautomaadi juures, kuhu see raha läheb?

Annetaja ei pea tegema rahaülekannet, heategu on ka see, kui pandipakendid taaraautomaati tagastada ja annetusnuppu Aitan Lapsi vajutada. Seeläbi on võimalik ühe teoga säästa loodust ning aidata lapsi.

Kaupluste taaraautomaatide abil on aastate jooksul kokku 1,3 miljoni euro väärtuses annetusi tehtud ning muusika, kunsti, kirjanduse, spordi ja teatri juurde on aidatud enam kui 192 000 last üle Eesti.

13. Millal tõuseb taara hind?

Joogipakendite tagatisraha suurendamiseks saab pandisüsteemis olla vaid üks põhjus – kui pakendite tagastamine on pikemat aega olnud langustrendis ja tagatisrahaga koormatud plast- ja klaaspudelite või plekkpurkide tagastamine on vähenenud kriitilisele tasemele. Kuna pakendite tagastus on viimaste aastate olnud stabiilses kasvamises, ei ole põhjust pandiraha tõstmisele lähiajal mõelda.

Sageli uurivad tarbijad pandiraha tõstmise kohta lootuses taara eest rohkem raha tagasi saada unustades, et tegelikult tagastamise eest lisaraha ei teeni. Pandisüsteem toimib nii, et toodet ostes paneb tarbija iseenda raha pakendi eest panti ja saab selle sama panti pandud summa tagasi siis, kui pakendid tagastuspunkti viib.

14. Kust leida pandipakendite sorteerimist paluvat plakatit?

Kolmkeelsed plakatid saab alla laadida allseisvana:

Plakat “Pane siia ainult taara” korraga eesti, inglise ja vene keeles

Plakat “Pane siia ainult taara” ainult vene keeles

Plakat “Pane siia ainult taara” ainult eesti ja inglise keeles