Õppematerjalid

Õppematerjalid suurendavad õpilaste ja õpetajate keskkonnaalaseid teadmisi ning näitavad pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Õppekomplekt toetab riiklikku õppekava ja seda saab kasutada koolitunnis, kus vaadeldakse keskkonna- ja säästva arengu teemasid.

Näidise saamiseks kirjutage aadressile info@eestipandipakend.ee. Ühe kooli kohta väljastatakse erinevatele aineõpetajatele kuni kaks õppekomplekti.

Õppekomplekt koosneb pakendinäidistest, infovoldikutest, lugemismaterjalist, töölehest,slaidiesitlusest slaidiesitlusest ja õppevideotest, mille peaosas on näitleja Ott Sepp. Näidised on mõeldud tundides korduvalt kasutamiseks. Soovi korral saab lahendada ristsõna.

Neli lihtsat sammu õpetajale tunni läbiviimiseks:

  1. Loe kõrvuti slaidiesitlusega läbi lugemismaterjal õpetajale ja vaata juurde õppevideoid.
  2. Jaga õpilastele infovoldikud, sest siis ei pea nad konspekteerima.
  3. Kasuta tunnis slaidiesitlust ja näita iga pakendi teekonda käsitledes selle taaskasutamise videot. Plastpudelist rääkides lase klassis ringi käima õppematerjalide näidised.
  4. Korralda näidisküsimuste ja töölehe abil viktoriin.

Õppevideod

Plastpudeli teekond          Plekkpurgi teekond           Klaaspudeli teekond
         

Osooni saade plekkpurkidest                     Pakendite ringlussevõtt
osooni saade plekkpurkidest        

Panditopsi teekond
             

Jänku Jussi multikas

Õppekäigud lasteaedadele ja üldhariduskoolidele

Eesti Pandipakend kutsub osa saama kaasahaaravast keskkonnatunnist ja ekskursioonist, mis toimub Eestis ainulaadses pandipakendite käitluskeskuses Tallinnas. Meie keskkonnaharidusprogramm toetab riikliku õppekava rakendamist ja see on otseselt seotud läbiva teemaga “Keskkond ja jätkusuutlik areng”. Programmi õppekeeleks on eesti keel ning tellimusi võtame vastu perioodiks september kuni mai sõltuvalt vabade aegade olemasolule.

Külaskäigul tutvustatakse lühidalt pandisüsteemi ja selgitatakse lähemalt plast-, klaaspudeli ja plekkpurgi taaskasutamise ahelat. Tunni märksõnadeks on avatud arutelu, illustreerivad videolõigud, lühiviktoriin, meened ja võimalus katsuda ise plastpudelist valmistatud fliisi või graanuleid. Peatutakse ka kurbadel näidetel, mis on maailmas juhtunud, siis kui pakendid ei ole jõudnud taaskasutusse vaid hoopis merevette, mille tulemusel on tekkinud prügisaared…

Üldhariduskoolide programm:
Sihtrühm: Esimene kooliaste kuni gümnaasium
Õpilaste arv grupis: kuni 30 õpilast + 2 saatjat
Kestus: 1,5 h
Programmi hind grupile: 132 € (sisaldab käibemaksu)

Lasteaedade programm:
Sihtrühm: Lasteaia viimane rühm
Õpilaste arv grupis: kuni 25 õpilast + 4 saatjat
Kestus: 1 h
Programmi hind grupile: 108 € (sisaldab käibemaksu)

Enne külastust palume tutvuda ohutusjuhendiga.

Õppekäigu aja palume õpetajal broneerida Eesti Pandipakendi iseteeninduskeskkonnas siin.

Eesti Pandipakend teostab õppeaasta jooksul oma vahenditest soovijatele üle Eesti umbes 20 tasuta õppekäiku. Alati täituvad need meie enda finantseeritud kohad kiiresti, mistõttu palume kaaluda võimalust taotleda (kasvõi terve kooliga) KIKi keskkonnateadlikkuse programmist Eesti Pandipakendisse õppekäigule tulemiseks toetust. Täpsemalt saab toetuse kohta infot siit

Igal aastal külastavad Eesti Pandipakendit Tallinna koolid, kes jõuavad meile Tallinna Haridusameti keskkonnahariduse projekti läbi, mida samuti KIK toetanud on. Projekti koordineerib Lehola Keskkonnahariduskeskus. Rohkem infot huvilistele leholakhk@gmail.com

Lisainfo:
Margot Older
Külastusjuht
tel: 5380 5858
e-mail: info@eestipandipakend.ee

Täiendavad Eesti Pandipakendi infokanalid:

→ Eesti Pandipakendi Facebook
→ Eesti Pandipakendi Instagram
→ Eesti Pandipakendi Youtube
→ Eesti Pandipakendi blogi
→ Eesti Pandipakendi ringmajanduse podcast #ärarääma