Eeskujulik tagastuspunkt

2012 aastal alustas suuremahuliselt Eesti Pandipakendi ja Kaupmeeste Liidu ühisprojekt „Eeskujulik tagastuspunkt“, mille eesmärgiks oli täiendavalt motiveerida kaupmehi tõstma ja hoidma tagatisrahaga joogipakendite tagastuspunktide kvaliteeti, seda eelkõige tarbija seisukohalt.

Arvestades projekti edukust ja omaksvõttu, mida ilmestab hästi tagastuspunktide puhtuse ja korrashoiu taseme tõus, otsustas Eesti Pandipakend üheselt jätkata projektiga ka aastal 2019.

Tänavu kestab kampaania 01.01 – 31.12.2019 ning on jaotatud kaheks etapiks. Kampaanias osalemiseks tuleb Jaemüüjal esitada vastav taotlus aadressile info@eestipandipakend.ee märksõnaga „Eeskujulik 2019“.

Taotlust esitades osalevad kampaanias kõik teie ettevõtte tagastuspunktid. Muudatusena palume taotluse Lisa 1-s tuua eraldi välja ainult need tagastuspunktid, mille osalemist kampaanias ei soovita.

Esimene etapp toimub ajavahemikus 01.01. – 30.06.2019, teine etapp ajavahemikul 01.07 – 31.12.2019

Palume kindlasti põhjalikult tutvuda uuenenud kampaania tingimuste ja hindamiskriteeriumitega. Projektis 2019. aastal eeskujulikeks kvalifitseerunud tagastuspunkide nimekirja saab näha siit.