Eeskujulik tagastuspunkt

Eeskujulik tagastuspunkt

2012. aastal alustas suuremahuliselt Eesti Pandipakendi (EPP) ja Kaupmeeste Liidu ühisprojekt „Eeskujulik tagastuspunkt“, mille eesmärgiks oli täiendavalt motiveerida kaupmehi tõstma ja hoidma tagatisrahaga joogipakendite tagastuspunktide kvaliteeti, seda eelkõige tarbija seisukohalt.

Projekti eesmärgi saavutamine on osutunud läbi aastate edukaks, „Eeskujuliku tagastuspunkti“ märgise vääriliseks on läbi aegade tunnistatud üha rohkem taarajaamasid.  Viimastel aastatel ei ole aga „Eeskujuliku tagastuspunktide“ arv tõusnud, mis näitab, et projekt on oma eesmärgid saavutanud ning veelgi kõrgema standardi saavutamiseks tuleb otsida uusi motivaatoreid.

Kuna „Eeskujuliku tagastuspunkti“ projekt on oma eesmärgid saavutanud ja tuleviku osas näeme mahtude langust, siis EPP 2023. aastal projektiga „Eeskujulik tagastuspunkt“ ei jätka. Samas asume otsima uusi stiimuleid tagastuspunktide teenusstandardite edasiseks tõstmiseks.  

Suur tänu kõikidele, kes projektiga „Eeskujulik tagastuspunkt“ liitusid ning panustasid pandipakendite tagastuspunktide kvaliteedi tõstmisele ja säilitamisele. See on suur samm, et iga-aastaselt tarbijatelt kokku koguda ja materjalina ringlusse suunata rohkem kui 350 miljonit pandipakendit. Projektis 2021. aastal eeskujulikeks kvalifitseerunud tagastuspunkide nimekirja saab näha siit.