Eeskujulik tagastuspunkt

Eesti Pandipakendi ja Kaupmeeste Liidu projekt „Eeskujulik tagastuspunkt“ tunnustab kümnendat aastat järjest kaupmehi, kelle taaratagastuspunktis pakutakse tarbijale pandipakendite ümbertöötlemisse suunamist silmapaistvalt hea teenusena.

Turul on märgata tarbijate üha suuremat nõudlikkust ka nimetatud teenuslõigus, sest eelistatakse üha rohkem keskkonnahoidu panustavaid tegijaid. Kui tarbija ei saa kvaliteetse teenuse osaliseks pandipakendite tagastuspunktis, sarnaselt kaupluse riiulite vahel või kassas toimuvaga, siis otsib ta endale sobivama kaupluse, kus teenus on kvaliteetne kõige seal pakutava osas. Sedasi tuuaksegi oma tagastus koos ostudega pigem kauplusesse, mis paistab silma ka pandipakendite tagastusmugavuse poolest.

Projekti „Eeskujulik tagastuspunkt“ eesmärgiks on täiendavalt motiveerida kaupmehi tõstma ja hoidma tagatisrahaga joogipakendite tagastuspunktide kvaliteeti, seda eelkõige tarbija seisukohalt.

Arvestades 2012. aastal alustatud ühisprojekti edukust ja omaksvõttu, mida ilmestab hästi tagastuspunktide puhtuse ja korrashoiu taseme tõus, otsustas Eesti Pandipakend üheselt jätkata projektiga ka aastal 2022.

Tänavu kestab kampaania 01.01 – 31.12.2022 ning on jaotatud kaheks etapiks. Kampaanias osalemiseks tuleb Jaemüüjal esitada vastav taotlus aadressile info@eestipandipakend.ee märksõnaga „Eeskujulik 2022“.

Taotlust esitades osalevad kampaanias kõik teie ettevõtte tagastuspunktid. Palume taotluse Lisa 1-s tuua eraldi välja ainult need tagastuspunktid, mille osalemist kampaanias ei soovita.

Esimene etapp toimub ajavahemikus 01.02. – 31.06.2022, teine etapp ajavahemikul 01.07 – 31.12.2022.

Palume kindlasti põhjalikult tutvuda uuenenud kampaania tingimuste ja hindamiskriteeriumitega. Projektis 2021. aastal eeskujulikeks kvalifitseerunud tagastuspunkide nimekirja saab näha siit.