Pakendiettevõtja ABC

Pakendiettevõtja ABC’s on lühidalt kirjeldatud:

1) kuidas pandisüsteemiga liituda;
2) kuidas pakendeid registreerida;
3) kuidas müügiaruandeid esitada.

 

Pakendiettevõtja ABC rus