Automaadiga vastvõtukoha nõuded

 • RVM asub pakendite jaemüügikohas (sh kaupluses) või selle teenindusalal;
 • RVM-i kasutus on üheselt mõistetav ja mõeldud ainult pakendite ja korduskasutuspakendite vastuvõtuks lõpptarbijalt;
 • RVM peab olema töökorras ja kasutuskõlblik müügikoha lahtioleku aegadel ning vastuvõtukoht peab olema varustatud vastavate viidetega;
 • tarbijal peab olema lihtne juurdepääs RVM-i esiküljele, kusjuures iga RVM-i esiküljel peab olema eraldiseisev kliendiala pindalaga vähemalt 1 x 1 ruutmeetrit, kus tarbija saab pakendeid mugavalt hoida ja RVM-i sisestada;
 • jaemüüja (RVM-i haldaja) kohustub tagama, et juurdepääs RVM-ile on olemas ainult müügikoha lahtioleku ajal ning et muul ajal RVM ei tööta ja sinna ei saa pakendeid sisestada;
 • jaemüüja (RVM-i haldaja) kohustub tagama, et jaemüüja (RVM-i haldaja) töötajad ei sisesta pakendeid müügikohas asuvasse RVM-i töökohustuste täitmise ajal;
 • RVM-i esiküljel olev kliendiala ja RVM-i tagaruum, kus muu hulgas pakendeid käideldakse ja ladustatakse, peavad olema üksteisest selgelt eraldatud ja suletavad;
 • RVM-i tagaruumile on juurdepääs ainult selleks ettenähtud jaemüüja (RVM-i haldaja) töötajal ja/või volitatud esindajal;
 • juhul kui pakendeid ei ladustata RVM-i tagaruumis, peab vastav ladustamiseks mõeldud ruum olema suletav ja juurdepääsetav ainult jaemüüja (RVM-i haldaja) volitatud esindajale;
 • pärast pakendi sisestamist RVM-i peab olema välistatud igasugune võimalus pakendi taassisestamiseks;
 • RVM-i tuvastatud ja vastuvõetud pakendid pakendatakse EPP väljastatud kogumiskottidesse (edaspidi kogumiskott) ja on suletud EPP väljastatud sulguriga. Täis kogumiskotte ei tohi hoiustada tagaruumis või laos avatuna;
 • RVM-i kliendiala peab olema puhas;
 • RVM-i kliendialal peab olema kontakttelefoninumber (vastutav jaemüüja), millel tarbija saab helistada, kui automaadiga on probleeme.