KKK

1. Millal jõuab auto minuni, kui tellin selle täna?

Tallinnas on vedaja kohustatud teostama veo pärast tellimuse saamist järgneva kolme tööpäeva jooksul.

Teistes piirkondades on vedaja kohustatud teostama veo pärast tellimuse saamist järgneva viie tööpäeva jooksul või vastavalt kauplusega kokkulepitud veograafikule.

2. Saatsime teile 40 klaaspakendit, kuid kaks on kõlbmatud. Mida teha?

Näiteks klaaspakendi puhul saadetakse EPP-sse aeg-ajalt ekslikult korduskasutuspakendeid, mis kajastuvad aruandel kui kõlbmatud pakendid. Korduskasutuspakend tuleb saata otse tootjale.

3. Millal maksab EPP raha?

Raha tasutakse aruandekuule järgneva kuu 25. kuupäeval. Näiteks kui aruandekuu on märts, siis tasutakse raha 25. aprillil.

4. Saatsin kotid ära kuu viimasel päeval, aga aruandel need ei kajastunud. Miks?

Kuu viimasel päeval ära saadetud taara  võib jõuda EPP-sse paaripäevase hilinemisega.

5. Mida teha, kui tarvikud on defektsed?

Võtke ühendust EPP klienditeenindusega ja need tarvikud vahetatakse välja. Ärge unustage märkida  transpordi saatelehele märkuste lahtrisse, et tagastate kaubaga ka praagid tarvikud.

6. Mida teha, kui kaupluses taaraautomaat ei tööta või on tšekipaber otsa saanud?

Automaadiga seotud probleemidega pöördu kohe automaadihaldaja poole. Ka tšekipabri ja automaadi puhastusvahendid väljastab kauplusele automaadihaldaja.

7. Mitu pandipakendit on kauplus kohustatud tarbijalt vastu võtma?

Pakendiseadus ei nimeta tükiliselt täpset kogust, vaid kasutab terminit “mõistlik kogus”. Seega sõltub vastuvõetavate pakendite kogus kaupmehe ja tema kliendi omavahelisest kokkuleppest, mis mõlemale osapoolele mõistlikuna tundub.

8. Kas kauplus tohib keelduda tagatisraha väljamaksmisest sularahas ja palude selle eest sisseostude tegemist kaupluses?

Ei tohi, küll aga võib soovi korral kaupmees oma kliendile selgitada, näiteks mõne väiksema külakaupluse säilimise huvides, miks on kauplusele oluline, et see realiseeritaks ostuna. Lõppvaliku ja otsuse langetab siiski klient.