Vöötkood EAN 8

EAN8 kood peab vastama vähemalt 80% suurendussuhtele algsest (see on väikseim lubatud suurus) ja asetsema pakendil vertikaalselt. Horisontaalne EAN8 koodi paigutus on lubatud juhul kui EAN8 kood vastab vähemalt 100% suurendussuhtele. Kuna horisontaalse asetusega kood on Automaadi jaoks raskemini loetav, siis selgub horisontaalse asetusega koodi sobivus peale Automaadi testi läbimist.

Lubatud on ka muud suurendussuhted alates 80%-st. nt 85%, 90%, kuni 115%. Üle 115% suurendussuhe ei ole enam soovituslik, kuna see jääb automaatide jaoks liiga suureks ja võivad tekkida probleemid EAN koodi lugemisel.

Lisatud tabel toob välja erinevad lubatud suurendussuhted ja nende täpsed mõõdud:

SUURENDUS-SUHE vasak valge ala (x 7) parem valge ala (x 7) EAN8 vöötkoodi laius KOOS valgete aladega EAN8 vöötkoodi laius esimesest mustast triibust viimaseni EAN8 kõrgus

80%

1,848

1,848

21,38

17,68

17,05

85%

1,967

1,967

22,72

18,79

18,11

90%

2,079

2,079

24,06

19,90

19,18

95%

2,191

2,191

25,39

21,01

20,24

100%

2,31

2,31

26,73

22,11

21,31

105%

2,422

2,422

28,07

23,23

22,38

110%

2,541

2,541

29,40

24,32

23,44

115%

2,653

2,653

30,74

25,43

24,51

Vöötkoodi kõrgust on lubatud vähendada 15 millimeetrini. See tähendab, et kui nt EAN8 80% suurendussuhte standard näeb EAN13 kõrguseks ette 17,05 mm, siis on lubatud seda vähendada 15 millimeetrini. Selline vähendamine on lubatud kõigi suurendussuhete korral, välja arvatud horisontaalse vöötkoodi puhul.