Tarvikud

EPP tarvikud on järgmised:

 • suur kogumiskott (910 x 1500 mm), kuhu kogutakse kokku pressimata metallist ja plastist joogipakendid; pressitud metall- ja plastpakendid tuleb jätkuvalt koguda eraldi;
 • väike kogumiskott (750 x 750 mm), kuhu kogutakse ainult ühekordseks kasutamiseks ettenähtud klaaspakendid (tähis „D“);
 • klaasikonteiner (660 L), kuhu kogutakse ainult ühekordseks kasutamiseks ettenähtud klaaspakendid (tähis „D“);
 • NB! Korduskasutuspakend (tähis „K korduskasutatav“) tuleb saata tagasi tootjale, järgides nende nõudeid;
 • sulgur – täidetud kogumiskoti sulgemiseks ettenähtud kinnitusvahend, millele kleebitakse kleeps;
 • kleeps, kus on peal info kliendi kohta ning mis sisaldab kliendikoodi ja unikaalset seerianumbrit;
 • hoidik ehk raam, kuhu saab kinnitada suuri kogumiskotte. Vajaduse korral saab jaemüüja hoidiku EPP-st varakasutuslepingu alusel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igale jaemüüjale väljastab EPP kliendikoodi ja stardipaketi vajaduse järg. Stardipakett sisaldab tavaliselt:

 • 25 suurt ja 25 väikest EPP embleemiga läbipaistvat kogumiskotti;
 • 50 sulgurit;
 • 50 kleepsu, millel on vastuvõtukoha info (kliendikood, ettevõtte nimi jne);
 • eesti- ja/või venekeelne infoplakat (v.a HoReCa).

EPP-l on õigus muuta koguseid kliendi vajaduse järgi.

NB! Kleepsudel oleva kliendikoodi alusel identifitseeritakse kogumiskotid ja arvestatakse pakendeid lisaloendamisel EPP loenduskeskuses.

EPP tarvikud on EPP omand ning on mõeldud ainult sihipäraseks kasutamiseks, st pandipakendite kogumiseks. EPP tarvikute muul eesmärgil kasutamine on rangelt keelatud.

EPP jälgib reaalajas infosüsteemi kaudu tarvikute kliendipõhist saldot. See tähendab, et tarvikute mittesihipärasel kasutamisel või kaotamisel on EPP-l õigus uute tarvikute tellimisel küsida nende eest tasu.