Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 487 328 840 pandipakendit