Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 485 289 450 pandipakendit