Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 847 747 497 pandipakendit