Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 484 843 033 pandipakendit