Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 165 971 168 pandipakendit