Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 170 296 405 pandipakendit