Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 490 778 173 pandipakendit