Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 225 226 331 pandipakendit