Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 284 810 034 pandipakendit