Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 485 090 131 pandipakendit