Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 325 519 898 pandipakendit