Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 486 056 940 pandipakendit