Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 162 551 524 pandipakendit