Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 754 412 353 pandipakendit