Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 623 745 876 pandipakendit