Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 587 850 812 pandipakendit