Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 428 521 425 pandipakendit