Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 284 200 931 pandipakendit