Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 403 574 081 pandipakendit