Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 163 019 291 pandipakendit