Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 483 741 187 pandipakendit