Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 142 819 152 pandipakendit