Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 623 018 259 pandipakendit