Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 255 262 748 pandipakendit