Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 149 873 604 pandipakendit