Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 431 892 453 pandipakendit