Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 749 167 852 pandipakendit