Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 492 336 748 pandipakendit