Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 325 855 596 pandipakendit