Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 468 100 079 pandipakendit