Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 257 764 281 pandipakendit