Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 927 648 266 pandipakendit