Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 426 825 744 pandipakendit