Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 955 979 333 pandipakendit