Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 623 160 619 pandipakendit