Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 486 926 533 pandipakendit