Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 462 229 720 pandipakendit