Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 891 905 767 pandipakendit