Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 492 656 324 pandipakendit