Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 416 880 578 pandipakendit