Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 324 736 798 pandipakendit