Eestimaalt on juba kokku kogutud 3 222 997 290 pandipakendit