Eestimaalt on juba kokku kogutud 2 979 309 283 pandipakendit