Nõuded vöötkoodile

EPP-ga lepingu allkirjastanud pakendiettevõtja võtab endale kohustuse tagada pakendil oleva EAN- ehk vöötkoodi vastavuse GS1 Estonia MTÜ kehtestatud spetsifikatsioonidele ja standarditele.

Mittetulundusühingu GS1 Estonia eesmärk on kaupade identifitseerimist võimaldava Rahvusvahelise Kaubavöötkoodi Assotsiatsiooni (GS1 aisbl) nõuetele vastava kaubavöötkoodi väljaandmine ja selle kasutamise edendamine Eestis, nii tootmissfääris kui jae- ja hulgikaubanduses, samuti laoarvestussüsteemide loomisele kaasa aitamine.

MTÜ GS1 Estonia põhitegevus on:

  • kaubavöötkoodide (EAN-koodide) väljastamine Eestis registreeritud juriidilistele ja füüsilistele isikutele;
  • Eesti Kaubavöötkoodiregistri haldamine;
  • kaubavöötkoodialane nõustamine ja koolitus;
  • rahvusvahelise GS1 süsteemi ja selle standardite tutvustamine, pakkudes paremaid ärilahendusi;
  • tarneketi halduse parandamine, vähendades kulusid ja/või lisades väärtust nii toodetele kui teenustele.

Automaadid (RVM) loevad pakendil olevat EAN koodi ja võrdlevad seda pakendi kujuga. Standarditele vastav EAN kood on aluseks, et pakendit saaks probleemideta automaati tagastada.