Stardipakett ja kampaania juhised

Juhised kampaania käivitamiseks

1. samm – Plakatid ja kastid välja! Vaata punkti 3.

2. samm – Teavita õpetajaid näidates neile kampaania videot. Seadke endale võimalusel eesmärk, milliseid sporditarbeid ja vahendeid kool kokkukogutud pandipakendite tagatisraha eest soetada soovib.

3. samm – Projekti tutvustus ja õpilaste motiveerimine. Selleks näita kampaania videot klassi põhiselt või tervele kooliperele korraga.

Kampaania videot vaata SIIT.

 

Eesti Pandipakend (edaspidi EPP) saadab Teile stardipaketi, mis võimaldab käivitada koolis keskkonnateadlikkuse tõstmise projekti  läbi pandipakendite kogumise.

  1. Pandipakendite kogumise kampaania toimub kuni 15.03.2013;
  2. Kampaania raames kogutav pandipakend on pandimärgi ehk tagatisrahaga koormatud jookide plastpudelid (tähis A või B) ja plekkpurgid (tähis C).
  3. Stardipakett sisaldab järgmiseid tarvikuid ja plakateid:

Kogumiskast – paiguta see koolis oma äranägemise (puhveti olemasolu korral näiteks selle vahetuslähedusse) järgi.

Kasti kokkumurdmise juhendit vaata SIIT.

Kogumiskott – paiguta EPP logoga kilekott kogumiskasti sisse. Kogumiskott on kogumiskastis kergesti vahetatav, ega lase kastil määrduda. Kogumiskotti kogutakse segamini pandimärgiga plastpudelid ja plekkpurgid.

NB! Palun ärge pange kogumiskotti pandi alla mitte kuuluvaid pakendeid ega prügi.

 

Sulgur – Plastikust sulgur võimaldab täis saanud kogumiskoti sulgeda. Kottide sulgemisel peab jääma sulgurist üles poole umbes 10 sentimeetrine õisik.

Kleebis – kõikide suletud kottide sulguritele tuleb kleepida kooli nime ja koodiga spetsiaalne kleeps, mille on saatnud EPP koos kasti, kottide ja sulguritega. Ilma kleepsuta kotti ei ole EPP-s hiljem võimalik tuvastada.

 

Algklasside plakat

Riputa see algklassi õpilaste liikumisalasse, võimalusel kogumiskasti juurde.

 

 
Põhi- ja keskkooli klasside plakat

Riputa see põhi- ja keskkooli õpilaste liikumisalasse, võimalusel kogumiskasti juurde.

 

 

 

Pakendite äravedu koolist

Pakendi äraveo või tarvikute tellimiseks helistage EPP klienditeeninduse numbril 685 00 10 või kirjutage aadressil info@eestipandipakend.ee.

Pakendite äravedu saab tellida, kui kogunenud on 3 pandipakendeid täis kogumiskotti. Kampaania lõppedes (kooli viimane täis kottide saadetis) teostatakse vedu ka väiksema hulga korral.

Täis kogumiskotte  tuleks hoiustada suletud ruumis, kaitstuna vihma, lume, otsese päikese ja kõrvaliste isikute eest.

Kogumiskottide üleandmisel vedajale on vajalik täita vedaja poolt antav transpordi saateleht, kuhu märgitakse koostöös vedajaga üleantavate kottide arv.

Pakendikottide laadimine transpordivahendisse toimub autojuhi ja kooli personali koostöös. Vedaja saabudes peaksid kotid paiknema kohas, kus need saab kiiresti ja pikki vahemaid läbimata kaubaautole laadida.