Eesti Pandipakend tutvustas 3200 õpilasele pakendite taaskasutusvõimalusi

12.05.2014

Eesti Pandipakend tutvustas lõppeval õppeaastal 3200 koolilapsele pandisüsteemi toimimist ja pakendite taaskasutusvõimalusi. Tegemist on osaga suuremast ettevõtte poolt algatatud haridusprojektist, näitamaks noortele, mis taaraautomaati viidud pakenditest edasi saab.

Sügisel alanud keskkonnateemalistest õppekäikudest võttis esmalt osa pea tuhat Tallinna koolide õpilast. Kevadel laienes haridusprogramm üle-eestiliseks, mille tulemusel külastas pandipakendite käitluskeskust veel 2200 last.

Külastuste käigus tutvustati õpilastele pandiga plekkpurkide, klaas- ja plastpudelite taaskasutamise võimalusi, näidati illustreerivaid videolõike ning tehti üheskoos keskkonnateemaline viktoriin. Õppetunni põnevaimaks osaks kujunes võimalus katsuda oma käega plastpudelist valmistatud fliispusa või näiteks plasti graanuleid.

„Huvi  meie pakutava keskkonnaprogrammi vastu on olnud üllatavalt suur ning kokku oleme võõrustanud koole kuuest erinevast maakonnast,  näitena Pärnumaast Lääne-Virumaani,“ ütles Eesti Pandipakendi tegevjuht Rauno Raal.

Raali sõnul on Eesti Pandipakendi jaoks oluline panustada keskkonnaalase hariduse edendamisse ja reaalselt näidata, mis tagastatavatest pakenditest saab. „Meie eesmärgiks on noori harida, et tulevikus seisaks just nemad Eestimaa looduse ja puhta keskkonna eest.“

Selleks, et jõuda veelgi suurema hulga lasteni, plaanib Eesti Pandipakend eeloleval õppeaastal ehk juba sügisest haridusprojektiga õpetajate kaasabil jätkata. „Koostame õpetajatele õppevideost,  toodete näidistest ja lisamaterjalidest koosneva komplekti, mille abil saavad nad õpilastele ise tutvustada pakendite taaskasutuse ja keskkonnahoiuga seonduvaid teemasid,“ ütles Raal, kelle sõnul oodatakse sügisel kõiki õpetajaid käitluskeskusesse pandisüsteemiga ka lähemalt tutvuma.

Eesti Pandipakend alustas keskkonnateemalise haridusprogrammiga 2012. aastal, eesmärgiga suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilastele ning õpetajatele pakendite taaskasutamisse suunamise tähtsust. Siis võttis projektist osa 70 kooli üle Eesti, kes kogusid üheskoos kokku ligikaudu 45 000 pandipakendit. Käesoleval õppeaastal jätkunud haridusprogrammist võttis osa 138 kooli üle Eesti.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal joogitootjate ja maaletoojate ning kaupmeeste poolt Pakendiseaduse alusel loodud tootjavastutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite (vee, karastusjoogi, õlle ja lahja alkohoolse joogi plastmass-, klaas- ja metallpakendite) kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liitunud 213 tootjat ja maaletoojat ning 850 tagastuskohta.

Lisainformatsioon:
Rauno Raal
Tegevjuht
Eesti Pandipakend
Tel: 5169788
rauno@eestipandipakend.ee

Tagasi